โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง นพย. นพย. นพย. www.npys.ac.th นพย. นพย. นพย. #คำขวัญโรงเรียน "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา"
ตามรอยพ่อพอเพียง
เชิญชวนท่องเที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์หนองห้างตามรอยพ่อแบบวิถีผู้ไท
กิจกรรมถอดบทเรียน
ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอล
แชมป์ฟุตบอลประเพณีคำชะอีคัพ ครั้งที่ 29 เยาวชน 17 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหนองห้างพิทยาประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 11 มี.ค. 66
โรงเรียนหนองห้างพิทยา เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล (เยาวชน) เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 16 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนหนองห้างพิทยา เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 05 ก.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 12 พ.ค. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียนหนองห้างพิทยา 27 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6) โรงเรียนหนองห้างพิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 21 ก.พ. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียนหนองห้างพิทยา 18 ก.พ. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ On-Line โรงเรียนหนองห้างพิทยา 11 ก.พ. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน รอบที่ 3 โรงเรียนหนองห้างพิทยา 28 ม.ค. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียนหนองห้างพิทยา 14 ม.ค. 65
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
งานวิจัย : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ ซิปปาโมเดล เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น (7E) โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานวิจัย : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียน
งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ
งานวิจัย : ผลการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบ STAD ชุด Food and Drink ของนักเรียนชั้นมั
งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเท
โรงเรียนศูนย์การท่องเที่ยว
ถ้ำฝ่ามือแดง ภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเติม
ภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
ย้อนรอย นพย.
งานวัดขุมขี้ยาง๕๕ 19 ก.ค. 56
งานกรรมการนักเรียน๕๕ 19 ก.ค. 56
ทำบุญวันเกิดโรงเรียนและวันแม่ 19 ก.ค. 56
วันครู 16 มกราคม 2555 15 ก.ค. 56
ค่าย๑๐๐ปีลูกเสือไทย ณ รรลำปาว 26 มิ.ย. 56
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม 26 มิ.ย. 56
โรงเรียนร่วมงานชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันแม่ร่วมกับชุมชน๕๕ 24 พ.ค. 56
วันสุนทรภู่รำลึก๕๕ 24 พ.ค. 56
เข้าค่ายต้านยาเสพติด ๕๕ 24 พ.ค. 56
ท่านเยี่ยมเยือนหมู่เฮา
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ความยินดีพร้อมกับความทรงจำดีๆ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการศิริชัย ปุริสาย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
เรียนรู้นอกห้องเรียน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ป้ายนิเทศออนไลน์
วันครู 16มกราคม63
วันครู 16มกราคม62
ค่ายลูกเสือ63 สานแว้
โรงเรียน/ความรู้สู่ชุมชน
ประกาศ <><><><> เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถานที่ใหม่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
On Demand Room
มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม 8มค59
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
>>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพิ่มเติม 8มต59
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
คิดฮอดโรงเรียน '''' (2215/4) 23 เม.ย. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (2046/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1931/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1855/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1905/0) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1723/0) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1938/0) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1764/1) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1631/0) 21 มี.ค. 56
ยินดีกับรุ่นพี่คนเก่ง (1449/0) 21 มี.ค. 56
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ลิ้งค์น่าสนใจ
สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน